کامیون‌های مرگبار در یاسوج و فراموشی 2 اقدام از سوی مسئولان

راهداری استان و دیگر متولیان امر تا کنون جز انتشار خبر تصادفات در این محدوده هیچگونه کار عملیاتی برای رفع این نقیصه انجام نداده و همچنان مرگ بر سر رانندگان و مسافران در محدوده پلیس راه یاسوج و شیراز سایه افکنده است.

کامیون‌های مرگبار در یاسوج و فراموشی 2 اقدام از سوی مسئولان

 پژوهش اجتماعی یاسوج/قاسم خشت‌زر- در حالی که هر از گاه خبرهایی از انحراف به چپ و ترمز بریدن کامیون و کمرشکن ها جلوی ایشت بازرسی ورودی شهر یاسوج از ورودی شیراز به گوش می رسد و در کمال تاسف مسولان استانی تنها در ارائه خبر حوادث در این محدوده از هم سبقت می گیرند تا کنون هیچ کار خاص و عملیاتی برای رفع این مشکل انجام نداده اند. *اما علت چیست؟* قرار گرفتن پلیس راه یاسوج_ شیراز و ایست بازرسی پس از یک  سراشیبی تند و غیر استاندارد تنگ کناره و گردنه «کولی‌کش» از یک سو و تعدد دستفروشان و میوه فروشان از سوی دیگر  باعث تجمع خودروهای عبوری و مسافران می‌شود،  موضوعی که در کنار نبود زیرساخت ها و جاده های انحرافی شنی باعث ایجاد بستری خطرناک برای بروز تصافات خونین متعددی شده است و روز به روز و هر لحظه باید منتظر تصادفی خونین در این محدوده باشیم. *اما راهکارهای چیست؟* در وهله اول برای کاهش خطر، ایجاد جاده های انحرافی ماسه ای برای کامیون ها در این محدوه است چیزی کا در تمام دنیا برای جاده های این چنینی مرسوم است تا در صورت احساس خطر از سوی رانندگان، کامیون به سمت آنها هدایت شود هم کامیون هم سایر خودروها را از خطر نجات یابند. در وهله بعد خلوت کردن این محدوده و جلوگیری از تجمع دستفروشان و کسبه سیار  به نوبه خود خطر بروز تصاف و تلفات جانی را تا حدود زیادی کاهش می دهد و شاید گفت نزدیک به صفر خواهد رساند. افزایش عرض جاده و جلوگیری از ساخت و ساز در این محدوده نیز به نوبه خود می تواند راهکاری مناسب برای کاهش خطرات ناشی از اینگونه تصادفات باشد. باید یادآور شد که راهداری استان و دیگر متولیان امر تا کنون جز انتشار خبر تصادفات در این محدوده هیچگونه کار عملیاتی برای رفع این نقیصه انجام نداده و همچنان  مرگ بر سر رانندگان و مسافران در محدوده پلیس راه یاسوج و شیراز سایه افکنده است.

  پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید