وضعیت نظام آموزشی از قبل از انقلاب تا امروز

فارس نوجوان: محمدمهدی سلطانی به تحلیل وضعیت نظام آموزشی از قبل از انقلاب تا امروز با عنوان «کجا بودیم، کجا هستیم»، پرداخته است.

وضعیت نظام آموزشی از قبل از انقلاب تا امروز

 

دیدگاهتان را بنویسید