وصیت به یاد مستمر خدا/ توصیه تربیتی امیر المومنین علی (ع) به فرزندشان امام حسن علیه السلام- بخش دوم

امیر المومنین پس از سالیان دراز تلاش در راه خداوند و تجربیات فراوان در زندگی شان، به بینشهای عمیقی دست یافتند که سعی می کنند چکیده پر مایة آن تجربیات را برای فرزند عزیزشان امام حسن علیه السلام بنویسند. شاید پیروان آن بزرگواران نیز بتوانند به گوشه ای از این بصیرت ها دست یابند و بر اساس تذکرها و نصایحِ مولا علی علیه السلام زندگی خود را تنظیم کنند و بهترین سبک زندگی را برای خود رقم زنند. حمیدرضا آیت اللهی

وصیت به یاد مستمر خدا/ توصیه تربیتی امیر المومنین علی (ع) به فرزندشان امام حسن علیه السلام- بخش دوم

حمیدرضا آیت اللهی

این متن در نهج البلاغه آمده است. همانگونه که می دانیم محدودیتهای نشر معارف در زمان مولا بسیار بود ولذا برای ماندگار شدنِ آن دستورالعمل های زندگی سعی می شد که در مختصر ترین کلام، مقصود خود را بگویند تا اندیشمندان بتوانند با حافظه خود در حفظ آنها توفیق یابند. اما در حال حاضر که امکانات نشر معارف فراوان گردیده است، ضرورت داشت که این توصیه ها در قالبی متناسب با ادبیات روز و کمی بدور از اختصار و قابل فهم تر برای جوانانمان تهیه گردد. ذیلا این نصیحت های مبتنی بر چکیده زندگی مولایمان در قالب بیان زمانه مان تقدیم می گردد.

در یاداشت قبلی، به بخش اول وصیت تربیتی امیر المومنین علی (ع) به فرزندشان امام حسن علیه السلام پرداختیم. در این یادداشت، به قسمت دوم این وصیت می پردازیم.

فرزند عزیزم، در زندگی پر از فراز و نشیب تو هیچ چیز مهم تر از رابطه تو با خداوند نیست. در زندگی پر از فراز و نشیب تو هیچ چیز مهم تر از رابطه تو با خداوند نیست.

دیدگاهتان را بنویسید