محکومیت عرضه کننده فرآورده های خام دامی در سبزوار

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار از محکومیت و معرفی به مراجع قضایی متصدی یک واحد صنفی عرضه کننده فرآورده های خام دامی در این شهرستان خبر داد.

محکومیت عرضه کننده فرآورده های خام دامی در سبزوار

برات اله زید آبادی در گفت و گو با خبرنگار فارس در سبزوار اظهار کرد: طی بازدیدهای به عمل آمده توسط اکیپ نظارت بهداشتی دامپزشکی سبزوار از واحدهای عرضه کننده فرآورده های خام دامی، بیش از ۱۵۱ کیلوگرم مرغ و جگر بسته بندی تاریخ منقضی از یک واحد صنفی مرغ فروشی کشف وضبط شد. وی افزود: این مقدار کشف شده توسط بازرسان جمع آوری و معدوم شد و فرد خاطی به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی به مراجع قضایی معرفی شد. رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار بیان داشت: این فرد خاطی توسط دادگاه کیفری سبزوار به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جایگزین و‌ چهارماه حبس تعزیری محکوم گردید. برات اله زیدآبادی تاکید کرد: کارشناسان نظارت شبکه دامپزشکی سبزوار به طور مستمر بر واحدهای صنفی عرضه کننده فرآورده های خام دامی نظارت دارند و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی مراتب را به این شبکه اطلاع رسانی نمایند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید