شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به دلیل تخلفات قراردادی

باشگاه پرسپولیس با ارائه مستندات و مدارک و طی نامه‌ای رسمی از باشگاه استقلال به دلیل تخلفات فقط قراردادی شکایت کرد.

شکایت باشگاه پرسپولیس از استقلال به دلیل تخلفات قراردادی

به گزارش پژوهش اجتماعی، باشگاه پرسپولیس طی نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ، از باشگاه استقلال به دلیل رعایت نکردن سقف قرارداد و استفاده از بازیکن غیرمجاز شکایت کرد.‌ در نامه باشگاه به تخلفات متعدد باشگاه استقلال در ثبت قراردادها، دور‌ زدن قانون، ارائه مدارک جعلی به سازمان لیگ و استفاده از بازیکن غیرمجاز اشاره شده است. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید