سیاست‌های کلان پنجاه سال اخیر، متهم اصلی آلودگی هوای اصفهان

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: علت اصلی آلودگی هوای اصفهان به سیاست‌های کلان در پنجاه سال اخیر بازمی گردد و بارگذاری‌هایی که با وجود شرایط موجود اصفهان همچنان در حال شکل‌گیری است.

سیاست‌های کلان پنجاه سال اخیر، متهم  اصلی آلودگی هوای اصفهان

بابک صادقیان، رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان در خصوص آلودگی هوای اصفهان، اظهار داشت: مشکل اصلی آلودگی هوا و سایر مسائل زیست محیطی اصفهان که سال به سال نیز بیشتر می‌شود، شبیه نامعادله‌ای است که یک‌سوی آن توسعه نامتعارف و شرایط اقلیمی خاص این خطه بوده و سوی دیگر این نامعادله وزنه سبک حفظ محیط‌زیست است. وی با بیان اینکه این نامعادله امروز و دیروز به وجود نیامده است، خاطرنشان کرد: نامعادله زیست محیطی اصفهان از پنج دهه قبل شروع شد و بر آن اصرار داشتیم و اکنون با وجود تلاش‌های مقطعی که صورت می‌گیرد پاسخگوی تعادل بخشیدن به این نامعادله نیست زیرا شرایط اقلیمی را دهه‌های گذشته در نظر نگرفتیم. صادقیان افزود: اگر گذشتگان ما به شرایط اقلیمی اصفهان توجه می‌کردند این حجم از صنعت و جمعیت در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان شکل نمی‌گرفت. رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد صنعت و جمعیت استان در ۸ درصد مساحت آن در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان متمرکز شده است، گفت: این در حالی است که شهر اصفهان به لحاظ اقلیمی و توپوگرافی شرایط خاصی دارد. اگر گذشتگان ما به شرایط اقلیمی اصفهان توجه می‌کردند این حجم از صنعت و جمعیت در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان شکل نمی‌گرفت

دیدگاهتان را بنویسید