تیر خلاص به اعتبار رسانه‌های برانداز با پروژه آرمیتا

شاید بتوان گفت که پروژه آرمیتا برای رسانه‌های برانداز، تیر خلاص بر اعتبار نداشته آن‌ها بوده است.

تیر خلاص به اعتبار رسانه‌های برانداز با پروژه آرمیتا

فارس پلاس؛ روایت روز – بعد از شکست بزرگ جریان برانداز خارج نشین برای راه اندازی مجدد آشوب خیابانی در ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، این بار با استفاده از «تکنیک بمباران خبری»، به سراغ دروغ‌پردازی درباره آرمیتا گراوند رفتند که در ادامه این گزارش، تکنیک بمباران خبری را با شواهد و مثال‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

آرمیتا گراوند نام نوجوانی است که در روز یکشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۲، هنگام سوار شدن به واگن مترو، به یکباره بیهوش شد و سرش سکو برخورد کرد. بعد از این اتفاق، دوستان و همراهان آرمیتا او را از واگن خارج کردند و پس از حضور اورژانس، به بیمارستان منتقل شد. از همان ابتدای رسانه‌ای شدن خبر بیهوشی آرمیتا، فیلمی مشخص و گویا از لحظه بیهوشی او، منتشر شد.

دیدگاهتان را بنویسید