بی توجهی مردم به بیش از یک ماه تبلیغات شبانه‌روزی ضد انقلاب در آخرین شنبه تابستان

بررسی‌های میدانی خبرنگار فارس از گوشه و کنار ایران حاکی از جو آرام تمام شهرها و شهرستان‌هایی که جریان اپوزوسیون برای ناامنی آن برنامه‌های مفصلی ریخته بود اما مردم بی تفاوت از کنار آن گذشتند.

بی توجهی مردم به بیش از یک ماه تبلیغات شبانه‌روزی ضد انقلاب در آخرین شنبه تابستان

پژوهش اجتماعی؛ سنندج: شاید بدبین‌ترین عناصر ضد انقلاب هم چنین بی توجهی از جانب مردم برای فراخوان پر سر و صدای 25 شهریور را باور نداشت. جایی که خلوتی روز و سکوت شب در هیچ یک از شهرهای ایران تفاوتی نکرد.  یک ماه تلاش شبانه روزی و دعوت همه جانبه سلطنت‌طلبان، منافقین و تجزیه‌طلبان غرب و شرق ایران با استفاده از تمام رسانه‌های جیره خوارشان بی نتیجه پایان یافت.  خیابان تهران امروز یکی از خلوت ترین روزهای خود را تجربه کرد، میدان امام حسین محل فراخوان ضد انقلاب در ساعت 11 خالی تر از همیشه بود اما ساعتی بعد و در عزای امام هشتم شیعیان مملو از جمعیت شده بود. صف فست فودهای خیابان پیروزی هم از همیشه شلوغ تر بود.     

دیدگاهتان را بنویسید