انتصاب سرپرستان ۴ واحد دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای، سرپرستان واحدهای هریس، سراب، اسکو و فلاورجان را منصوب کرد.

انتصاب سرپرستان ۴ واحد دانشگاه آزاد

به گزارش گروه دانشگاه پژوهش اجتماعی به نقل از  روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور احکام جداگانه ای،  علی حسینعلی پور را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس،  احد عبادی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب،  مجتبی رمضانی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو و نفیسه حسین‌پور اصفهانی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان منصوب کرد.  در متن احکام طهرانچی آمده است: «برادر گرامی جناب آقای دکتر علی حسینعلی پور با سلام  بنا به پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس» منصوب می‌شوید. از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.» لازم به ذکر است  علی حسینعلی‌پور دارای مدرک تحصیلی سیستم های نرم‌افزاری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس است. همچنین طهرانچی طی نامه ای جداگانه از زحمات دکتر جواد محمودی کرمجوان سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس قدردانی کرد. انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب «برادر گرامی جناب آقای دکتر احد عبادی  با سلام  بنا به پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب» منصوب می‌شوید. از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.» لازم به ذکر است  احد عبادی دارای مدرک تحصیلی دکتری تاریخ و عضو هیأت علمی واحد تبریز است که پیش از این رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو بوده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه ای جداگانه، از زحمات و تلاش‌های آقای جعفر نهری اقدم سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب تشکر و برای وی آرزوی موفقیت کرد. انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو «برادر گرامی جناب آقای دکتر مجتبی رمضانی  با سلام  بنا به پیشنهاد سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو» منصوب می‌شوید. از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.»  مجتبی رمضانی دارای مدرک دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب است که پیش از این معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای آذرشهر و ممقان بوده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه ای جداگانه، از زحمات و تلاش های احد عبادی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت کرد. انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان «خواهر گرامی سرکار خانم  نفیسه حسین‌پور اصفهانی  با سلام  بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان» منصوب می‌شوید. از سرکارعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های معنوی، مادی و سرمایه‌های انسانی دانشگاه به ویژه تقویت نقش‌آفرینی اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ کیان دانشگاه، گسترش فضای انقلابی و ارتقای علمی دانشگاه و همچنین اجرای برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی و اعتلای واحد اهتمام ورزید.»  نفیسه حسین‌پور اصفهانی دارای مدرک تحصیلی دکتری آموزش زبان انگلیسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان است که پیش از این معاون علمی واحد فلاورجان بوده است. پایان پیام/   

دیدگاهتان را بنویسید