آغاز کشت محصول باقلا و نخودفرنگی در شهرستان طارم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم از آغاز کاشت محصول باقلا و نخود فرنگی در شهرستان طارم خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی۱۴۰۳-۱۴۰۲ به ترتیب ۱۰ هزار و ۵۶۰ تن محصول باقلا و حدود ۶ هزار ۹۶۰ تن محصول نخود فرنگی برداشت و روانه بازار شود.

آغاز کشت محصول باقلا و نخودفرنگی در شهرستان طارم

منوچهر یارمحمدی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: تعداد ۳ هزار و ۱۰۰ بهره‌بردار شهرستان به کشت و کار محصول باقلا مشغول هستند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم گفت: همه ساله کاشت محصول باقلا از اوایل آبان شروع شده و تا اوایل آذرماه ادامه دارد و همچنین زمان برداشت باقلا در این شهرستان به صورت سبز در فروردین‌ماه و به صورت خشک در خرداد‌ماه صورت می‌گیرد. وی ارقام مورد کشت در این شهرستان شامل محلی طارم و توده سوریه اعلام کرد و افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص کشت و کار محصول باقلا، تامین نهاده‌های مورد نیاز، برگزاری برنامه‌های آموزشی گروهی و انفرادی، بازدید‌های کارشناسی و ارائه توصیه‌های فنی و همچنین تلاش در جهت تنظیم بازار فروش است. یارمحمدی ادامه داد:  پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد و از این سطح، حدود ۱۰ هزار و ۵۶۰ تن محصول برداشت شود. آغاز کشت محصول نخود فرنگی در شهرستان طارم یارمحمدی در ادامه از آغاز کاشت محصول نخود فرنگی در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: تعداد ۹۷۰ بهره‌بردار شهرستان به کشت و کار این محصول مشغول هستند و از این طریق کسب درآمد کنند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم همه ساله کاشت این محصول از اوایل آبان شروع شده و تا اوایل آذر‌ماه ادامه می‌یابد و همچنین زمان برداشت نخود فرنگی در این شهرستان اوایل اردیبهشت‌ماه است. وی با اشاره به اینکه رقم مورد کشت در این شهرستان محلی است، گفت: از جمله اقدامات انجام گرفته توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص کشت و کار محصول نخودفرنگی، تامین نهاده‌های مورد نیاز، برگزاری برنامه‌های آموزشی گروهی و انفرادی، بازدید‌های کارشناسی و ارائه توصیه‌های فنی و همچنین تلاش در جهت تنظیم بازار فروش است. یارمحمدی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ حدود ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد و از این سطح، حدود ۶ هزار و ۹۶۰ تن محصول برداشت و روانه بازار بشود. پایان پیام /۷۳۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید